PLANTACJA
Plantację świerków w Starym Jarużynie założono w 1988 roku. Początkowo na powierzchni dwóch hektarów uprawiano świerk kłujący.

W 2003 roku powiększono areał plantacji do dziesięciu hektarów. Głównym gatunkiem uprawianym jest świerk kłujący (srebrzysty).

Posiadamy również świerk pospolity i jodłę kaukaską.
 
Copyright 2010 PLANTACJA ŚWIERKÓW Stary Jarużyn.